Home Tutor: Ms. Azie


Form 1, Form 2, Form 3, Form 4, Form 5 SPM, O-level; A-level Tuition

Subjects: Bahasa Melayu, Matematik, Sejarah, Asas Perakaunan, Ekonomi Asas, Pengurusan Perniagaan

Location:  Paka, Terengganu


Phone Number : 0145071619

Email : wanazie8705@gmail.com

  • Tahun ke 2 Sarjana Pentadbiran Perniagaan – Grad 2016
  • Ijazah Sarjana Muda (Kepujian) Pen.Perniagaan dari Uitm tahun 2009
  • Mempunyai pengalaman kerja dari pelbagai bidang selama 5 tahun
  • Berpengalaman buat home tuition secara part time.